Φύλλο Νούφαρου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 


29/9 - 03/10 2018 - ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

(ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ "ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ" Από το αποξηραμένο φύλλο του Νούφαρου επιλέγω την δομή των νεύρων του και αναπτύσσω μια σειρά από λιτά ευαίσθητα γεωμετρικά μοτίβα πάνω σε ριζόχαρτο.

Πλέγματα - δίκτυο ως νευρώνες του εγκεφάλου που στα σημεία επαφής τους ανταλλάσουν πληροφορίες - μνήμες μέσω των συναπτικών συνδέσεων τους.

Ίχνη ενός ζωντανού οργανισμού που έχει περάσει στην άλλη κατάσταση, με μια επαναλαμβανόμενη εμμονική διάθεση να αφαιρώ τη σάρκα των φυτών αυτών και να εμφανίζω μόνο το πλέγμα των νεύρων σαν κολόνες ενός γυμνού κτηρίου ή σαν το σκελετό ενός ανθρώπου όταν μετά τον θάνατο του έχουν αποσυντεθεί όλα τα μαλακά μόρια του και έχουν παραμείνει στη θέση τους μόνο τα οστά....

Όλα τα γνωστά σημάδια, όπως το νερό, ο ουρανός, τα δέντρα, τα νούφαρα, το πράσινο και τα όμορφα χρώματα μέσα σε ένα τοπίο σταδιακά εξαφανίζονται και μένει μόνος ο θεατής μέσα σε ένα δίκτυο νευρώνων που κρατάνε τα ίχνη και θύμησες - μνήμες ενός ζωντανού παρελθόντος

videos