"άτιτλα"  100x130cm  - μικτή τεχνική ( κολάζ - ακρυλικό )

ΠΡΟ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ