- ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - SOLO EXHIBITION - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20 - SEPTEMBER 20 -

  Ζωγραφική - Κατασκευές Καλλιτεχνική Διεύθυνση - Επιμέλεια Έκθεσης:  Γιώργος Τζάνερης

Κείμενο καταλόγου: Μαρία ΔεληθανάσηΙστορικός Τέχνης

«Το πιο απλό αλλά και μεγάλο πρόβλημα της επικοινωνίας είναι η ψευδαίσθηση ότι            έχει γίνει»

- George Bernard Shaw

          Χ  [KΟΙΝΩΝΙΑ]

Μια περιπλάνηση στο χώρο που δομείται από τα εικαστικά δημιουργήματα του Στάθη Φώτη, είναι ικανή να καταστήσει τον επισκέπτη εμπλεκόμενο σε ένα επικοινωνιακό δίκτυο, όπου πομπός και δέκτης εναλλάσσονται στο χώρο, στο χρόνο, στην εκάστοτε επιλογή ή ανάγκη.

Άλλοτε η συνομιλία απαντάται ανάμεσα στον ίδιο τον εαυτό εγκολπώνοντας διάθεση περισυλλογής και ενδοσκόπησής. Αλλοτε πάλι εκτείνεται σε μία υπερβατική και υψηλότερη διάσταση και αναζητά κάτι σεπτό και θείο για να αφομοιωθεί. Συχνά οι μορφές μέσα σε αυτές τις δομές συναντώνται σαν σε ραντεβού και δίνεται έτσι παύση στην αναγκαιότητα να εκτείνουν προς τα έξω άλλο λόγο η δράση: παραμένουν πλήρεις μέσα στα «φωτεινά κουτάκια τους», αποκλείοντας κάθε διάθεση εξωστρέφειας και επιβαλλόμενης συναναστροφής όπως συμβαίνει και στη ζωή όταν επιλέγεις να προφυλάξεις τις πολύτιμες προσωπικές επαφές ή τον έρωτα. Σε αυτή την εικαστική πορεία οι μνήμες που συχνά αναπαριστώνται στα διοράματα είναι ατομικές ή συλλογικές και εμπίπτουν σε ένα γενικότερο πνεύμα ομαδικής διεπαφής που περιενδύεται από τις αρχές της συμπαιγνίας και της αρμονίας

Ο Στάθης Φώτης συχνά εποπτεύει και άλλοτε εμπλέκεται ή απλώς διηγείται ιστορίες ανασυνθέτοντας επικοινωνίες απεκδυόμενος κάθε τετριμμένο τρόπο. Ορμώμενος από μία φυτολογική του μελέτη και το σκελετό των νευρώνων των νούφαρων, επιχειρεί να σχηματίσει ένα «νέο δίκτυο» που κάποτε στις διασταυρούμενες ενώσεις του οι σκέψεις, τα συναισθήματά και οι δράσεις παγιδεύονται όμως το εκάστοτε διάκενο αυτών των πλεγμάτων επιβάλλει στο φως να μπει και να διαπεράσει το κάθε εμπόδιο.

Πρόκειται με άλλα λόγια για ένα προσωπικό πεδίο καταγραφής συμβάντων, που υπερβαίνουν το άτομο και τείνουν να αποτελούν καθολικές έννοιες, δοσμένες μέσα σε αυτά τα τρισδιάστατα στιγμιότυπα ποικιλόμορφων, αυτοτελών και συνάμα αλληλοεξαρτώμενων αφηγήσεων. Μικροί, σύνθετοι και ανεξάρτητοι μικρόκοσμοι βιωμένων εμπειριών που αναμένουν να τους συναισθανθείς με ειλικρίνεια απαιτώντας επαφή.


        Μαρία Δεληθανάση / Ιστορικός Τέχνης

          @maira_del_curator


"The single biggest problem with communication is the illusion that it has taken place"

George Bernard Shaw

x [SOCIETY]

A stroll around the space structured by the visual creations of Stathis Fotis can render visitors part of a communication network in which sender and recipient alternate in space, in time, or depending on the moment's choice or necessity.

Sometimes the interaction takes place within the self, suggesting a mood of reflection and introspection. At other times it extends into a transcendental, higher dimension in search of something sacred and divine in which to assimilate itself. The figures in these structures will often meet as if on a date, which pauses the need for any outward extension of speech or action: they remain complete within their "luminous boxes", eschewing any tendency for extroversion and imposed socializing - just as in life, when one chooses to safeguard one's precious personal contacts or love. In this visual course, the memories that are often depicted in these dioramas are personal or collective and fall within an overall spirit of group interaction invested with the principles of collusion and harmony.

On these occasions Stathis Fotis oversees, gets involved or simply tells stories by reconstructing communications, steering clear of all humdrum ways. Starting from a botanical study of his on the structure of neurons in water lilies, he attempts to set up a "new network" whose junctions sometimes trap one's thoughts, emotions and actions, yet the gaps among the nodes forces light to enter and pierce through any obstacles.

This is, in other words, a personal register of events that surpass the individual and tend to become universal concepts rendered through these three-dimensional snapshots of varied, self-contained yet interdependent narratives; small, complex and independent microcosms of lived experiences that demand contact, waiting for you to empathise with sincerity.

Maria Delithanasi / Art historian 

@maira_del_curator------------------------

Gallery Genesis.
35 HARITOS Street
,
Kolonaki 10675
Athens, Greece.
Tel.: +30 211 7100566
www.gallerygenesisathens.com
www.facebook.com/yiorgos.tzaneris
www.facebook.com/pages/Genesis-Gallery
Gallery Genesis Opening Hours:
Tuesday - Thursday - Friday 11:30 - 21:00
Wednesday - Saturday 11:30 - 15:00

x [ΚΟΙΝΩΝΙΑ]   Διάρκεια 17 Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2020

Gallery Genesis


Λεπτομέρειες - Details

-