ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 


ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

(ατύχημα - τραύμα - μετατραυματική εμπειρία)