ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

       (ατύχημα - τραύμα - μετατραυματική εμπειρία)


 "Τραύμα", Γλυπτό από βιομηχανικό υποστήριγμα, μέταλλο, ύφασμα κ.α. μικτή τεχνική -  Μεταβλητές διαστάσεις ,2017