«Μικροί τόποι: οδηγίες χρήσης»

Circuits and Currents

project space of the Athens School of Fine Arts,

ομαδική έκθεση        επιμέλεια: Παυλίνα Κύρκου, συντονισμός: Παντελής Χανδρής.

Αθήνα, (12/01-28/01/2017)

"Σκίες "  Εγκατάσταση, μικτή τεχνική, ριζόχαρτο, βιντεοπροβολή 

Μεταβλητές διαστάσεις, 2017