Μπάλα καλειδοσκόπιο – εγκατάσταση

«Φόρμες»

Εγκατάσταση, μικτές τεχνικές, βιντεοπροβολή, καλειδοσκόπιο. Μεταβλητές διαστάσεις.  2016