" Ύμνος εις την Ελευθερίαν"

2021, Ξάνθη (16/10 - / ), Ίδρυμα Θρακικης Τέχνης και Παράδοσης στη Ξάνθη. Καπναποθήκη Π. «Βιργινία Τσουδερού» "Ύμνος εις την Ελευθερίαν". επιμελήτρια Iris Kritikou

Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 21/01/2022

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Κατσίγρα 13/03/2022


Με δύο εργα: στίχους 39 και 109, του Εθνικού Ύμνου.στίχος 39 του Εθνικού Ύμνου. 


στίχος 109, του Εθνικού Ύμνου.